Què hem fet?

"Barris al dia"

Durant els anys 2013 i 2014 el nostre equip, junt amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Rubí, ha dissenyat i dinamitzat el procés participatiu "Barris al dia", una experiència que ha conjugat elements d'urbanisme participatiu junt amb d'altres vinculats a la presa de decisions sobre el destí de recursos econòmics.

Els anys 2013 i 2014 l'Ajuntament de Rubí ha desenvolupat el procés participatiu Barris al dia amb la intenció d'obrir al debat i la deliberació ciutadana el destí d’una partida pressupostària extraordinària, que tenia com a objectiu millorar els espais públics dels barris de la ciutat, en el context de lluita contra la crisi i contra la degradació de l’entorn urbà.

Amb la voluntat de:

• informar sobre la conveniència d’una planificació i reflexionar sobre els criteris que s’han fet servir per planificar i prioritzar les actuacions, i

• conscienciar a la ciutadania de la limitació de recursos i de la impossibilitat d’arribar a cobrir totes les necessitats de la ciutat,

el procés participatiu desenvolupat ha establert els seguents objectius operatius:

• Donar a conèixer la proposta d’actuacions prevista inicialment pels serveis tècnics municipals per a cada un dels sis districtes de la ciutat, i que es deriva directament de les demandes ciutadanes.

• Fomentar el debat per tal de valorar si es poden millorar i/o complementar aquestes actuacions amb la incorporació de noves propostes realitzades per les persones participants en una primera sessió deliberativa.

• Realitzar una segona sessió participativa amb l’objectiu que els ciutadans/es de cada districte prioritzessin les actuacions de millora de l’espai urbà a executar.

En els següents enllaços hi ha disponible més informació sobre la metodologia del procés desenvolupat durant els anys 2013 i 2014 i sobre els seus resultats

Barris al dia

Videos

Destaquem

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de...

"Participació és donar veu a totes les persones i obrir la porta de la diversitat"