Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltrú

30 de setembre de 2014

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

Durant la seva elaboració, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha dissenyat amb la nostra col·laboració un procés participatiu per tal d'incorporar les aportacions de les persones i col·lectius que hi resideixen. En aquest sentit, s’han posat a l’abast de la ciutadania diferents canals de participació per garantir l’accés a la informació i a la participació tant de la ciutadania organitzada com a títol individual.

La implementació del procés participatiu persegueix l’establiment d’un marc adequat perquè la població de Vilanova i la Geltrú abordi un procés de reflexió i de construcció en el que s’impliqui a tots els agents socials, com una sortida eficaç per adequar solucions de qualitat a la planificació de la mobilitat del municipi. Metodològicament el procés ha plantejat la utilització de diferents tècniques i espais de caràcter qualitatiu i participatiu per tal de copsar la realitat objecte d’estudi. Entre els mateixos en destaquen:

- Espais de gestió i seguiment del procés

- Espais informatius i de recollida de suggeriments:

- Espais deliberatius i de reflexió